Partoj de krankborilo

krankborilo letters

A. Borpinto                             E. Krankanso

B. Makzeloj                             F. Tenilo

C. Ĉuko                                  G. Kranka Dentorado

D. Flankanso                          H. Dentoradeto