Ligneroj-1: Du-ŝraŭba krampo

[Also available in English]

Lignaĵistoj ĉiam diras, ke oni neniam povas havi tro da krampoj. Kvankam ili ne estas konsiderataj kiel veraj iloj, kiam al vi mankas krampo por kunteni projekton por kungluado, vi ja rimarkas kiom grava ĝi estas. Sed krampoj estas multekostaj.  Kaj krome, se vi uzus vian poŝmonon por aĉeti krampojn, vi ne havus monon por aĉeti lignon kaj gluon. Do kial vi ne konstruu viajn proprajn?

En ĉi tiu artikolo mi priskibos al vi kiel fari krampon por lignoprilaboro. Mi kondukos vin tra la procedon paŝon post paŝo. Kiam vi finos vi havos utilan ilon por aldoni al via lignaĵista  ilaro.

1 clamp

Partoj de la krampo:

  • Makzeloj: La makzeloj de tiaj krampoj estas farita el lingo. Fakte, tio estas unu el la allogaj trajtoj de tiaj krampoj. Mi uzas detranĉaĵon de trabo el mia trabopecamaso. Ne gravas ĉu la ligno estas nova aŭ malnova, sed ĝi devas esti bona, solida ligno sen grandaj nodoj. Ĝi devas esti ne malpli ol 10 cm larĝe, 4 cm alte kaj 25 cm longe.
  • Teniloj: La teniloj estas ankaŭ faritaj el detranĉaĵo. Mi segis la miajn el trabopeco.  Ili mezuras longe 11 cm kaj flanke po 2,5 cm.
  • Ŝraŭbostango: Mi uzas grande  [M10] ŝraŭbostangon por la ŝraŭbomekanismo de la krampo. Eblas uzi iomete pligrandan, sed mi rekomendas ke vi ne uzu ion malpli grandan por ĉi tiu krampo. Vi bezonas 2 pecojn longe 30 cm.
  • Ŝraŭbingoj: Vi  bezonas 6 ŝraŭbingojn laŭ la grando de la ŝraŭbostango.
  • Lignostango: Vi bezonos pecon da lignostango por ŝtopi la truojn vi boros por la ŝraŭbingoj (vidu sube)
  • Gluo: Vi bezonos lignogluon kaj iom da forta epoksirezino.

Farado de la makzeloj

Segu la trabopecon je 25 cm. Tiam precize laŭlonge segu la lignon en duonojn, proksimume 4,5 cm.  Marku por la angulo sur la makzeloj kaj segu la angulon.

Uzante la planmarkojn, boru du 20 mm  malprofundajn truojn en ambaŭ flankojn de la dekstra makzelo. Boru la truojn iomete pli profunde ol la dikeco de la ŝraŭbingoj.

Post tio, boru 13 mm truon tra la centron de la 20 mm truojn. Faru tion ankaŭ ĉe la markojn sur la maldekstra makzelo. Ĉi tiuj estas por la ŝraŭbostangoj.

Sur la facon de la maldekstra makzelo boru 20 mm truojn por la ŝraŭbingoj ensidi. Ĉi tiuj truoj ne boru tute tra la makzelon, sed boru ilin iomete pli profunde ol la truoj por la ŝraŭbostangoj

Fari la Maniloj

Tranĉu la manilojn el peco da trabo. Ili mezuras 2,5 x 2,5 cm kaj estas longe 10 cm.

Se vi volas kuprajn ĉapojn esti sur la finoj de la maniloj vi bezonas rondigi unu finon de ĉiu manilo laŭ la interno de la ĉapo. Turnilo utilus por ĉi tio, sed bendosmirgilo sufiĉos.

La truo por la ŝraŭbostango estas borenda en la ĉapo en la centron kiel eble plej precize. Poste uzu la ĉapon por lokigi la trulokon en la manilo.

Truo por la ŝraŭbostango estas borenda en la manilo. Faru ĝin profunde 7,5 cm.

Ĉar nun la partoj finiĝis, la maniloj estas kunmeteblaj. Uzu epoksirezinon por kunfiksi la stangojn en la truojn. Gluu ankaŭ la ĉapojn.

Kunmuntado kaj Protektado

Antaŭ ol komenci la kunmuntadon segu du mallongajn pecojn el la lignostango. La lignostango devas samlarĝi laŭ la truojn en la faco de la maldekstra  makzeloj esti longe proksimume 25 mm.

Prenante unu manilon, ŝraŭbumu unu ŝraŭbingon preskaŭ ĝis la tenilo. Lasu proksimume 1,5 cm da spaco inter ĝi kaj la tenilo. Enmetu tiun ŝraŭbostangon tra la suban truon de la dekstra makzelo. Ŝraŭbumu duan ŝraŭbingon preskaŭ ĝis la dekstra makzelo.

Nun metu ŝraŭbingon en la suban truon de la maldekstra makzelo kaj ŝraŭbumu tra ĝi la ŝraŭbostangon. Nur ŝraŭbumu ĝin ĝis la fino eliras el la makzelon. Metu ŝraŭbingon en la supran truon de la maldekstran makzelon kaj ŝraŭbumu la alian ŝraŭbostangon tra ĝin. Nun ŝraŭbumu ŝraŭbingon sur ĝin kelkajn centimetrojn. Ŝraŭbuu la ŝraŭbostangon ĝis ĝi atingas la alian flankon de la dekstra makzelo. Ŝraŭbumu trian ŝraŭbingon sur la finon de la ŝraŭbostango. Prenu la tenilojn de la krampo kaj prove turnu ilin. Ĝia movo devas esti malstrikta.

Nun iom malŝraŭbumu la ŝraŭbingojn fore de la makzelo. Deprenu la unu de la finon de la ŝraŭbostango.  Preparu la epoksirezinon kaj metu malgrandan kvanton sur la ŝraŭbaĵojn inter la ŝraŭbingoj kaj la makzelo. Reŝraŭbumu ilin al la makzelo sed lasu iom da movlibereco.

Uzante lignogluon gluu pecon da la lignostango en ĉiu truon en la faco de la maldekstra makzelo.

Post la gluo tute firmiĝis, ebenu la elstarantajn lignopecojn per smirgilo, raspilo aŭ ĉizilo laŭplaĉe. Smirgu la tutan krampon por forigi akraĵojn.

Protektu la krampon kontraŭ fiksiĝonta gluo per unu-du tavoloj da lako aŭ ia oleo, ekzemple linoleo.

Nun via krampo tute finiĝis. Iru kaj faru lignaĵon!

clamp plan1clamp plan4   clamp plan2 clamp plan3

– Ni faru ion el ligno!